Internetowa platforma prezentacji wyników

NZOZ Kraków-Południe Sp. z o.o.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Laboratorium Centralne

30-515 Kraków, ul. Gen. T. Kutrzeby 4

126563400

lab@nzozkp.pl

laboratorium czynne pon-pt 715 do 1700

pobranie materiału do badań pon-pt 715 do 1600

Przesłanie nowego hasła