Internetowa platforma prezentacji wyników

NZOZ Kraków-Południe Sp. z o.o.

Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Laboratorium Centralne

30-515 Kraków, ul. Gen. T. Kutrzeby 4

126563400

lab@nzozkp.pl

laboratorium czynne pon-pt 715 do 1700

pobranie materiału do badań pon-pt 715 do 1600

Aby obejrzeć swoje wyniki należy, celem weryfikacji uprawnień, podać adres e-mail, który podałeś(-aś)
przy wykonywaniu badania, Twój numer PESEL oraz hasło, pobrane wcześniej, a następnie kliknąć Zaloguj.

Jesli nie znasz swojego hasła, kliknij powyżej na Nowe hasło, otrzymasz je pocztą elektroniczną
na zarejestrowany w laboratorium adres. Hasło zachowa ważność przez 30 dni, ale w każdej chwili
możesz pobrać nowe.

W razie problemów z zalogowaniem lub brakiem dostępności wyników, prosimy o kontakt z laboratorium.
Logowanie do systemu